maandag 10 april 2017

Rabobank Clubkas 2017

Ook Stichting Jeugdbelangen Mierlo doet mee aan de Clubkas Campagne van de Rabobank.

Leden van de Rabobank kunnen hun stem uitbrengen van 6 april tot en met 30 april.

Stem op Stichting Jeugdbelangen Mierlo en steun niet
één   maar direct  17 jeugdverenigingen in Mierlo.

Zij kunnen het geld goed gebruiken voor hun jeugdleden.

dinsdag 20 december 2016

Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Mierlo wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017.

dinsdag 7 juni 2016

Vergadering van Stichting Jeugdbelangen Mierlo met de aangesloten Verenigingen en Organisaties

Op donderdag 30 juni 2016 vindt de jaarvergadering van Stichting Jeugdbelangen Mierlo met de Raad van Aangesloten Verenigingen en Organisaties plaats. De uitnodigingen hiervoor zijn verstuurd.
 
Waar      : 't Patronaat
Wanneer: donderdag 30 juni 2016 om 20.00 uur.
 
 
 
 
 

maandag 30 november 2015

Extra oud papier ophalen met CarnavalOp maandag en dinsdag 8 en 9 februari 2016 wordt gewoon oud papier opgehaald. Verenigingen die dan wat bij willen verdienen, kunnen zich aanmelden. Dit kan ook met 1 persoon. De opbrengst zal naar rato verdeeld worden.

Dus is er iemand bij u in de vereniging, die het niet erg vindt om een uurtje te lopen in de vroege avond, meldt die dan z.s.m. aan.

woensdag 24 december 2014

Fijne feestdagen

Het bestuur van Stichting Jeugdbelangen Mierlo wenst iedereen fijne feestdagen en een gezond 2017.

dinsdag 2 december 2014

oud papier ophalen in 2015

Ruilen van ophaalbeurt mag, maar vergeet dit niet door te geven.

Carnaval is niet ingeroosterd. Dit zijn extra ophaalbeurten. Verenigingen dien dan wat bij willen verdienen, kunnen zich aanmelden.

Op enkele data - 20 april, 11 mei, 8 juni en 22 juni moet u er rekening mee houden dat er meer ophaalwagens zullen gaan rijden. Op die dagen/routes wordt dan meer oud papier aangeboden, omdat het dan 6 tot 8 weken geleden is dat op die routes/dagen oud papier is opgehaald.

Algemene aandachtspunten:
* Twee verenigingen gaan 1 ophaalbeurt verzorgen. Ieder levert twee ophalers en de opbrengst wordt gelijk verdeeld. Meer ophalers mag ook - de verdeling blijft 50/50 - minder ophalers betekent dat de verdeling 2/3-1/3 wordt. Is dit laatste het geval dan dient u dit door te geven - per mail - aan de penningmeester Guido de Paauw i.v.m. de betaling.
* Komt er geen enkele ophaler van een bepaalde vereniging? Dit betekent een gele kaart. Twee gele kaarten binnen één jaar betekent uitsluiting van oud papier ophalen.
* Zijn er problemen of onduidelijkheden, dan graag z.s.m. contact opnemen met bestuur van de stichting.

Nog enkele aandachtspunten bij het ophalen van het oud papier:
* Op tijd aanwezig zijn (18.15 uur). De chauffeurs starten om 18.30 uur.
* De instructies van de chauffeurs opvolgen.
* Veiligheidsvestje, -broek en -schoenen dragen. Het pasje kunnen tonen.
* Geen mobieltje gebruiken.
* Niet meer dan 2 ophalers op de treeplank (één aan elke kant). Bij grotere afstanden kunnen de overige ophalers in de cabine plaatsnemen.
* Plastic kratjes netjes terugzetten.
* Verontreinigd "papier" hoeft niet meegenomen te worden. De chauffeur heeft stickers die in dat geval op de doos geplakt kunnen worden.

Wij wensen u een veilig, maar ook gezellig ophaaljaar toe.

donderdag 15 mei 2014

Vergadering met de aangesloten verenigingen en organisaties

Op donderdag 26 juni 2014 is weer de jaarlijkse vergadering van Stichting Jeugdbelangen met alle aangesloten verenigingen en organisaties.

Locatie: 't Patronaat
Tijd: 20.00